Záujem rodičov o plávanie dojčiat, batoliat a detí predškolského veku má vo svete aj na Slovensku stúpajúcu tendenciu. Táto pohybová aktivita sa z novinky pomaly, ale iste zmenila na samozrejmosť. Môžu za to benefity, ktoré sú známe väčšine populácie. Plávanie s bábätkami je aktivita, ktorá pomáha mamičkám na materskej dovolenke vyplniť zmysluplne ich čas. Stráviť ho so svojim dieťatkom v kruhu rovesníkov a v kolektíve osôb s rovnakými záujmami. Mnohé s radosťou pokračujú aj keď deti podrastú a mamičky sa vrátia do práce. Samozrejme, plávanie s detičkami si rovnako vedia užívať aj oteckovia 🙂

Deti, ktoré začínajú s plávaním v útlom veku sú zdravšie, odolnejšie a majú lepšie vyvinutú imunitu. Budujú si hlboký vzťah a dôveru k rodičovi. Lepšie spinkajú, majú menej problémov s trávením. Sú telesne zdatnejšie a nemajú strach z vodného prostredia. Toto všetko sú dôvody, pre ktoré sa rodičia rozhodnú plávať so svojimi ratolesťami. Ale tých benefitov je ešte omnoho, omnoho viac 🙂

Griffith University v Austrálii vykonala výskum, pri ktorom porovnávali pripravenosť plávajúcich a neplávajúcich detí na školskú dochádzku. Vynikajúce výsledky, prekvapili a potešili aj samotných vedcov a odborníkov. Dovoľte nám, aby sme  Vás, oboznámili s výsledkami, ktoré boli prezentované na Nordic Baby Swim Conference v Stockholme vo Švédsku 4.-6.11. 2016 samotnou autorkou profesorkou Robyn Jorgensen.

Výskum uskutočnila s pomocou významných svetových odborníkov na detské plávanie, s Laurie Joseph Lawrence a Ross Cage. Počas 3 rokov skúmali a porovnávali 7 000 detí z Austrálie, Nového Zélandu a USA. Následne 2 roky pokračovali v sledovaní 180 detí. Výsledky sú ohromujúce a potešujúce. Z výskumu vyplýva, že deti, ktoré sa začali venovať plávaniu vo veku niekoľkých mesiacov, sú významne popredu vo svojom vývoji oproti ich rovesníkom, ktorí plávať nechodia a to v mnohých aspektoch dôležitých pri nástupe do školy.

Plávajúce deti sú oproti rovesníkom šikovnejšie, lepšie koordinované a majú lepšie vyvinutú jemnú motoriku pri kreslení čiar a tvarov, strihaní a stavaní kociek. Majú lepšiu pamäťkoncentráciurýchlosť myslenia, lepšie chápu rýchlejšie riešia problémy. Vedia si činnosti lepšie naplánovať zorganizovať. Svojich rovesníkov predbiehajú aj v priestorovej orientácii. Dosahujú oveľa lepšie výsledky v matematike. Počítanie do 10 zvládli plávajúce deti o 2 roky skôr, ako ich rovesníci. Nielenže vedia vymenovať poradie čísel, ako idú za sebou, ale vedia číslam priradiť počet a zvládajú sčítavať a odčitovať v obore do 10.

Prečo to tak je, môžeme vidieť v procese učenia sa pri hodinách plávania. Deti dostávajú pravidelné jasné pokyny od inštruktorov (počítanie pri kopaní nohami 1,2,3,…10). Poznajú skôr farby a geometrické tvary (prines modrú kačku, žltý trojuholník…). Na vlastnej koži sa učia spoznávať fyzické vlastnosti vody napr. skupenstvo, vztlak, odpor vody (pri prelievaní, splývaní, zaberaní pažami…). Skôr ovládajú pojmy vysoko, hlboko.

Rovesníkov nechávajú plávajúce deti za sebou aj v jazykových výsledkoch. Sú lepšie v písaní čítaní. Jasné inštrukcie lektorov na hodinách deťom rozširujú nielen slovnú zásobu, ale aj predstavivosť. Deti lepšie, istejšie a jasnejšie artikulujú. Rozumejú zložitým výrazom skôr, ako vedia komunikovať. Napriek tomu ich vykonajú správne (používanie predpôn napr. preplávať, podplávať, oboplávať…). Deti počúvajú jazykové pokyny v prepojení so svojim telom. Výskum ukázal, že plávajúce deti sú popredu v sociálnom, fyzickom aj v intelektuálnom vývoji (majú štatisticky vyššie IQ).

Dokázalo sa, že je veľmi dôležitá kvalita celého procesu. Vzdelaní inštruktoriprepracovanosť metodík, správny výber pomôcok a aktivít, to všetko ovplyvňuje proces učenia. Umožneniu dieťatku zúčastniť sa plaveckých kurzov je inovatívny spôsob ako deti aktívne zahrnúť do učenia hrou.

Aj u nás, v AQUAKIDS máme kvalitne vypracované metodiky. Napriek dlhým rokom praxe neustále našu prácu zlepšujeme a vzdelávame sa. Veľmi nás teší, ak sa nám potvrdzuje, že cesta, po ktorej sme sa vydali, je správna a že výsledky našej práce môžeme, s radosťou a s láskou, odovzdávať Vám, rodičom a našim najmilším – Vašim deťom.

ZDROJ ČLÁNKU: www.klubkvapka.sk