PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

ORGANIZAČNÉ POKYNY

               Kurzy AQUAKIDS prebiehajú v zmluvných zariadeniach. Vzhľadom na komfort pri manipulácii s deťmi sú priestory bazéna a šatní prispôsobené a vybavené prenosnou postieľkou a podložkami na prebaľovanie/prezliekanie deti, pri bazéne sú počas celej lekcie k dispozícii hygienické vreckovky, v šatni sú po kurze k dispozícii buničité štvorčeky na vyčistenie uší.

              Lekcia trvá 30 minút v bazéne + 10 minút sauna, ktorá má 50°C a je prispôsobená deťom. Je výborná na imunitu, dýchacie cesty a deti sa tam idú zohriať a osušiť. V skupinke je maximálne 8 deti s rodičmi. Bazén má maximálnu hĺbku 150 cm. Teplota vody je od 30 do 32 °C. Za čistotu všetkých vnútorných priestorov, v ktorých prebieha kurz, zodpovedá prevádzkovateľ bazéna. Na 1. lekciu príďte 30 minút skôr, aby sme stihli dať dokopy organizačné veci a zoznámili sa s prostredím. Na všetky ďalšie lekcie Vám stačí prísť 15 minút skôr. Nechoďte zbytočne skôr, aby sa Vám deti pri bazéne nezohriali a potom sa im bude zdať studená voda v bazéne.  Dieťa má byť na lekcii najedené (min 20 min pred lekciou už nejesť). Organizátor sa zaväzuje telefonicky alebo emailom informovať rodičov o zaradení dieťaťa do kurzu. Rodič sa môže informovať na tel.čísle 0910160000 alebo emailovej adrese: petra@aquakids.sk

            V prípade nedodržiavania hygienických a bezpečnostných opatrení organizátor nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy, straty a po opakovanom nedodržaní bezpečnostných a hygienických opatrení a budete vylúčený(á) z kurzu bez nároku na náhradu škody.

 

PODMIENKY ÚČASTI A NÁHRADNÝCH LEKCIÍ 

 1. Účastník kurzu je povinný minimálne 7 dní pred začiatkom zaplatiť stanovenú cenu kurzu na číslo účtu uvedené v informačnom maily. V opačnom prípade bude jeho miesto obsadené ďalším záujemcom.
 2. V cene je zahrnutých 16 (8) výcvikových lekcií. Ak účastník kurzu absolvuje menej ako 8 lekcií z dôvodu choroby dieťatka a ospravedlní sa, má nárok na všetky náhradné lekcie vynechané z dôvodu choroby alebo návštevy lekára. Podmienka je vopred aspoň 24 hodín oznámiť, že neprídete, SMS správou na tel.č. 0910 160 000, kde uvediete meno DIEŤATKA, miesto, kde plávate. V opačnom prípade nemáte nárok na náhradné lekcie!
 3. Náhradné lekcie (z dôvodu choroby) si zbierate, keď ich budete mať 8 tak neplatíte ďalší kurz a máte rezervované miesto. V prípade, že sa rozhodnete ukončiť kurz plávania, tak je potrebné do 2 mesiacov odplávať nazbierané náhradné lekcie, ale večer pred plávaním si overíte, či je voľné miesto v kurze na tel.čísle 0910 160 000.
 4. Pokiaľ si zo závažných zdravotných dôvodov nemáte možnosť odplávať lekcie, máte možnosť posunúť zvyšné lekcie niekomu inému, kto za vás kurz dokončí a nenavštevuje naše kurzy. Náhradné lekcie sa nahradiť nedajú!
 5. Po prekonaní choroby je potrebné doniesť potvrdenia od lekárky, že je dieťatko schopné pokračovať v kurze. Náhradné lekcie je povinný odplávať do 2 mesiacov od skončenia kurzu v ktorom vznikli, inak stráca na ne nárok.
 6. Účastník kurzu je povinný ohlásiť dôvod neúčasti na lekciách najneskôr 24 hodín pred začatím lekcie. Ak sa na začiatku nezúčastní prvých 2 lekcií bez ohlásenia bude mať kurz zrušený a obsadený iným účastníkom.
 7. Pred začatím kurzu je účastník kurzu povinný preložiť potvrdenie od ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave dieťaťa. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 14 dní.
 8. Kurzu sa zúčastňuje vždy 1 rodič s 1 dieťatkom a plne zodpovedá za jeho zdravotný stav a bezpečnosť počas trvania kurzu.
 9. V priestoroch bazénu a šatní dodržiavajte čistotu a poriadok pred, počas aj po lekcii. Je prísne zakázané jesť a piť sladené nápoje v priestoroch wellnesu.
 10. Účasť na kurze je možná len po doručení podpísanej záväznej prihlášky, úhrade poplatku za kurz a doložení lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa.

Storno poplatky pri odhlásení z kurzu:

14 dní pred začiatkom kurzu……….…………………………….0% z kurzovného

7   dní pred začiatkom kurzu……………………………………..50% z kurzovného

3   dní pred začiatkom kurzu……………………………………..80% z kurzovného

Bez odhlásenia….…….….……………………..……………………..100% z kurzovného

Účastník ktorý sa odhlási počas trvania kurzu, nemá nárok na vrátenie kurzovného

HYGIENICKÉ POKYNY 

 • Po vstupe do centra sa prezujete a vyzlečiete bundy (v chladnejšom období, v letnom období prezujete šlapky za čisté) Počas pobytu v priestoroch prevádzky je nutné používať obuv s protišmykovou podrážkou. (chodiace deti tiež)
 • V šatni je pripravená umytá a vydezinfikovaná ohrádka. Tam sa prezlečiete do plaviek, a vyzlečiete deti. Osobné veci odložte do uzamykateľných skriniek a pripravíte si potrebné na plávanie ( uteráky, plavky pre dieťatko, hygienické potreby), ktoré si zoberiete so sebou do odpočinkovej miestnosti, v ktorej máte pripravené prebaľovacie podložky. Keď budete mať so sebou vajíčka, v ktorých prinesiete deti, tak si ich neodkladajte na postele ale mimo nich, aby ostalo voľné miesto aj pre ostatné mamky
 • Ďalej prechádzate do odpočinkovej miestnosti. Najprv sa pripravia rodičia (deti si navzájom medzi sebou postrážite, alebo Vám ich zatiaľ postrážia príbuzní, ktorí prídu s Vami) – použijete toaletu a až potom sa dôkladne umyjete mydlom aj pod plavkami. V prípade menštruácie si mamky zavedú nový tampón. Potom si zoberiete dieťatko, postavíte sa s ním pod sprchu a necháte chvíľu vkľude, kým sa vyprovokuje reakcia k vymočeniu. Staršie deti, ktoré už používajú nočník alebo toaletu, posadíte na záchod alebo nočník nedovoľujete im močiť do sprchy ani do bazéna!!! Nočník po sebe vždy vylejete zásadne do WC, umyjete mydlom a postavíte naspäť na svoje miesto. Až potom im dôkladne umyjete mydlom hlavne ruky a zadok
 • Po osprchovaní im oblečiete plavky (deti, ktoré ešte nepoužívajú nočník a toaletu musia mať neoprénové plavky s hrubými gumkami okolo bruška a stehien. Nesmú mať plávacie plienky, pretože tie nezadržia stolicu, môžu nabopnať, obmedzujú pohyb a zle sa s nimi manipuluje) V prípade podozrenia na znečistenie plaviek stolicou v bazéne nechytajte dieťa za zadok, je nutné ho urýchlene vybrať z bazéna a mimo bazéna skontrolovať obsah plaviek
 • Rodičia môžu vstupovať do vody len s plávacou čiapkou nasadenou  pruhom zpredu dozadu tesne nad obočie a cez špičky uší (všetky vlasy musia byť pod čiapkou) a plaveckými okuliarmi s čírimi sklami ( tie sú dobrovoľné, keď sa rozhodnete zanárať spolu s deťmi). Čiapku doporučujeme skúšať už doma vkľude, pred dieťatkom.
 • Pred vstupom do bazéna je potrebné sa odlíčiť, príp.použiť vodeodolné líčidlá.
 • Do bazéna vstupujete až na pokyn inštruktorky, vždy len 1 rodič/dosp. osoba len s 1 dieťaťom. Táto osoba má za dieťa počas trvania lekcie plnú právnu zodpovednosť.
 • Keď v priebehu lekcie dôjde k uvoľneniu sekrétu z nosa, tak to nikdy neutierame rukou a nepúšťame do vody, ale utierame do papierových vreckoviek, špinavú vreckovku hodíme do koša, ktoré sú pripravené na okraji bazéna, čiže nemusíte vychádzať von.
 • Po ukončení lekcie sa vy aj deti osprchujete mydlom pre zbavenia sa zbytkových čiastočiek chlóru na tele. Je to dôležité, aby ste odstrániť z pokožky soľ a chlór, ktoré môžu pôsobiť na pokožku agresívne, dáte deťom suchú plienku a vy si zoberiete suchý uterák, aby ste nesadali s mokrými plavkami na dosky v saune.
 • Pred vstupom do sauny sa vyzujete. V saune budete maximálne 10 minút, deti sa tam nesmú začať potiť. Keď sa dieťatku v saune nebude páčiť, nasilu ho tam nedržte, postupne si budete predlžovať pobyt.
 • Ďalej deťom utriete a osušíte vlásky a telíčko. Do ušiek im dáte papierové štvorčeky pripravené v šatni. Až po saune! Nepoužívajte vatové tyčinky, pretože vata deťom nevytiahne toľko vody z uší ako tieto štvorčeky.
 • Vždy za sebou upracte plienky, tampóny do uši…,
 • Žiadame rodičov, aby nebrali k bazénu ďalšie deti, s ktorými neplávu a ktoré by ostali pri bazéne bez dozoru. Nie je vhodné, aby súrodenec lekciu rušil alebo ostal v priestoroch bazéna bez dozoru

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

 • V priestoroch šatní, spŕch a bazénu dávajte na deti nepretržite pozor, minimalizujete tým možnosť vzniku úrazu.
 • Obuv odkladáme zásadne do určených políc alebo skriniek, nikdy ich nenechávate v priestore, lebo rodičia nesúci deti v náručí ich nemusia vidieť a hrozí im zakopnutie
 • Všetko potrebné nosíte v jednej veľkej taške alebo batohu, ktorý Vám umožňuje mať ruky voľné k starostlivosti a noseniu dieťaťka
 • Nenechávate dieťa ani na chvíľu bez dozoru!
 • Na lekciu prichádzate dostatočne včas, aby ste mohli všetko riešiť v kľude a nemuseli sa ponáhľať a stresovať seba a ostatných
 • Dvere otvárajte pomaly, aby ste do nejakého dieťatka nenarazili. Pri zatváraní dverí ste opatrní, aby ste nejakému dieťatku neprivreli pršteky
 • Dávate pozor pri chôdzi na šmykľavých mokrých podlahách
 • Buďte opatrní pri manipulácii s mokrým a namydleným dieťatkom
 • Dajte pozor pri regulácií teplej a studenej vody
 • Nenechávajte deti v sprchách a pri bazéne behať, samostatne skákať z brehu, chodiť a stáť na veľkých doskách.
 • Nenechávajte deti samostatne chodiť po okraji bazéna a skákať zo stoja. Chodiace dieťa voďte v okolí bazéna vždy za ruku, na strane vzdialenejšej od bazéna.
 • Z domu nenosiť sklenené predmety (fľaše, šampóny).

 

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV NA MARKETINGOVÉ ÚČELY

Udelený podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Spoločnosť Petra Rozmušová – AQUAKIDS, so sídlom na Užhorodská 19, 040 11  Košice, IČO:46558021 (ďalej len „prevádzkovateľ“) týmto v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) úctivo žiada klienta: o udelenie súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov za nasledovným účelom a v rozsahu:

Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul meno a priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa a ďalšie osobné údaje v súvislosti so spracovaním personalizovaných ponúk. Účel a spôsob spracúvania osobných údajov: spracovanie a predkladanie obchodných informácií, marketingových ponúk (vrátane personalizovaných ponúk) a to osobne, listinnou formou (prostredníctvom poštových zásielok, letákov) alebo elektronickou formou, (prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie, predovšetkým prostredníctvom elektronickej pošty, telefonicky, prípadne vo forme krátkych textových alebo obrazových správ).

V prípade vzniku zmluvného vzťahu sa súhlas udeľuje na dobu trvania zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom a následne na dobu neurčitú po jeho ukončení. Beriem na vedomie, že poskytnutie údajov a súhlasov na ich spracúvanie na marketingové účely a/alebo na účely poskytnutia služieb s pridanou hodnotou je dobrovoľné a môžem ich kedykoľvek odvolať. Detailné vymedzenie práv obsahuje §28 zákona o ochrane osobných údajov.

 

Chcete sa prihlásiť do kurzu?