PLÁVANIE PRE DETI OD 4 DO 8 ROKOV

1

 

DETI SA PRIRODZENOU A HRAVOU FORMOU NAUČIA ZVLÁDNUŤ MNOHÉ PRVKY PREDPLAVECKEJ A PLAVECKEJ VÝUČBY, NAPR.:

 • adaptácia na vlastnosti vodného prostredia a prácu v detskom kolektíve
 • splývavé polohy na chrbte a na bruchu
 • výdychy do vody
 • práca s plaveckými pomôckami
 • skoky zo sedu a stoja
 • získajú zručnosti pre záchranu života – orientácia pod vodnou hladinou, potápanie a lovenie
 • základné plavecké pohyby

Za splnený cieľ  považujeme, ak dieťa zvládlo:

 • výdych proti odporu vody
 • samostatný skok z okraja bazéna do hlbokej vody a prirodzeným hrabavým pohybom dokáže vyplávať na hladinu
 • ponoriť sa pod hladinu vody, zorientovať sa a vyloviť predmet z hĺbky 1m
 • splývanie na vzdialenosť 3-5m
 • preplávať vzdialenosť viac ako 5 m kraulovými, znakovými alebo prsiarskými nohami s plaveckou doskou
 • preplávať vzdialenosť 5-10m jedným plaveckým spôsobom (technikou primeranou veku)
 • mať pred vodou rešpekt, ale nie strach

Pravidelný podyt vo vode podporuje:

 • psychomotorický vývoj detí
 • vývoj motoriky
 • nárast sebavedomia
 • zlepší sa schopnosť orientácie vo vodnom prostredí, pocit rovnováhy a zároveň sa posilnia svalstvo a väzivá
 • zlepšuje obehové a funkčné parametre organizmu
 • má významný vplyv na podporu imunity
 • zlepšuje otužilosť a pohybové schopnosti
 • predovšetkým deti získavajú cit pre vodu, ktorý je pri pohybe vo vede veľmi dôležitý

 

Skupinový kurz plávania pre deti od 4-8 rokov prebieha 1x do týždňa, obsahuje  12 lekcií a trvá 3 mesiace. 1 lekcia trvá 40 minút. V 1 skupinke je maximálne 8 detí.

CENA KURZU 195 €

KDE PLÁVAME S DEŤMI OD 4 DO 8 ROKOV

Súkromná materská škola 
Alejová 2, 040 11 Košice – Juh

http://www.ssms.sk 

Chcete sa prihlásiť do kurzu?