PLÁVANIE PRE DETI OD 4 DO 9 ROKOV

 

Úlohou prípravnej etapy, ktorej sa zúčastňujú deti predškolského a mladšieho školského veku je:

 • adaptácia na vlastnosti vodného prostredia
 • formou hier, pomocou básničiek a pesničiek osvojenie si základných plaveckých zručností
 • získať zručnosti pre zdokonalenie techniky budúcich plaveckých spôsobov
 • získať zručnosti pre záchranu života

Za splnený cieľ tejto etapy považujeme, ak dieťa zvládlo:

 • výdych proti odporu vody
 • samostatný skok z okraja bazéna do hlbokej vody a prirodzeným hrabavým pohybom dokáže vyplávať na hladinu
 • ponoriť sa pod hladinu vody, zorientovať sa a vyloviť predmet z hĺbky 1m
 • splývanie na vzdialenosť 3-5m
 • preplávať vzdialenosť viac ako 10 m kraulovými, znakovými alebo prsiarskými nohami s plaveckou doskou
 • preplávať vzdialenosť 5-10m jedným plaveckým spôsobom (technikou primeranou veku)
 • bezpečný pohyb vo vode siahajúcej po prsia
 • mať pred vodou rešpekt, ale nie strach

Skupinový kurz plávania pre deti od 3-6 rokov prebieha 1x do týždňa, obsahuje  4 lekcie a trvá 1 mesiac. Lekcia trvá 30-45 minút. V 1 skupinke je maximálne 8 detí. Po plávaní v bazéne máte možnosť využiť saunu pre deti

Cena kurzu:

1x do týždňa 65 €

Súrodenci 120 €

KDE PLÁVAME S DEŤMI OD4 DO 9 ROKOV

Súkromná materská škola 
Alejová 2, 040 11 Košice – Juh

http://www.ssms.sk 

Chcete sa prihlásiť do kurzu?