INDIVIDUÁLNE LEKCIE PRE DETI OD 3 ROKOV

 

Úlohou prípravnej etapy, ktorej sa zúčastňujú deti predškolského a mladšieho školského veku je:

 • adaptácia na vlastnosti vodného prostredia
 • formou hier, pomocou básničiek a pesničiek osvojenie si základných plaveckých zručností
 • získať zručnosti pre zdokonalenie techniky budúcich plaveckých spôsobov
 • získať zručnosti pre záchranu života

 Za splnený cieľ tejto etapy považujeme, ak dieťa zvládlo:

 • výdych proti odporu vody
 • samostatný skok z okraja bazéna do hlbokej vody a prirodzeným hrabavým pohybom dokáže vyplávať na hladinu
 • ponoriť sa pod hladinu vody, zorientovať sa a vyloviť predmet z hĺbky 1m
 • splývanie na vzdialenosť 3-5m
 • preplávať vzdialenosť viac ako 10 m kraulovými, znakovými alebo prsiarskými nohami s plaveckou doskou
 • preplávať vzdialenosť 5-10m jedným plaveckým spôsobom (technikou primeranou veku)
 • bezpečný pohyb vo vode siahajúcej po prsia
 • mať pred vodou rešpekt, ale nie strach

V bazéne sa inštruktorka venuje len 1 dieťatku. Lekcia trvá 45 minút

Cena lekcie: 15 €