PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

ORGANIZAČNÉ POKYNY

               Kurzy AQUAKIDS prebiehajú v zmluvných zariadeniach. Vzhľadom na komfort pri manipulácii s deťmi sú priestory bazéna a šatní prispôsobené a vybavené prenosnou postieľkou a podložkami na prebaľovanie/prezliekanie deti. Pri bazéne sú počas celej lekcie k dispozícii hygienické vreckovky a kôš, aby ste nemuseli odchádzať z bazéna vyčistiť noc. Po kurze máte k dispozícii buničité štvorčeky na vysušenie uší.

              Lekcia pri babyplávaní trvá 30 minút v bazéne + 10 minút sauna, ktorá má 50°C a je prispôsobená deťom. Je výborná na imunitu, dýchacie cesty a deti sa tam idú zohriať a osušiť. V skupinke je maximálne 7-8 deti s rodičmi. Bazén má maximálnu hĺbku 150 cm. Teplota vody je od 30 do 32 °C. Za čistotu všetkých vnútorných priestorov, v ktorých prebieha kurz, zodpovedá prevádzkovateľ bazéna. Na 1. lekciu príďte 20 minút skôr, aby sme stihli dať dokopy organizačné veci a zoznámili sa s prostredím. Na všetky ďalšie lekcie Vám stačí prísť 15 minút skôr. Nechoďte zbytočne skôr, aby sa Vám deti pri bazéne nezohriali a potom sa im bude zdať studená voda v bazéne.  Dieťa má byť na lekcii najedené (min 20 min pred lekciou už nejesť). Organizátor sa zaväzuje telefonicky alebo emailom informovať rodičov o zaradení dieťaťa do kurzu. Rodič sa môže informovať na tel.čísle 0910160000 alebo emailovej adrese: petra@aquakids.sk

            V prípade nedodržiavania hygienických a bezpečnostných opatrení organizátor nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy, straty a po opakovanom nedodržaní bezpečnostných a hygienických opatrení budete vylúčení z kurzu bez nároku na náhradu škody.

 

PODMIENKY ÚČASTI A NÁHRADNÝCH LEKCIÍ 

 1. Účastník kurzu je povinný minimálne 7 dní pred začiatkom zaplatiť stanovenú cenu kurzu na číslo účtu uvedené v informačnom maily. V opačnom prípade bude jeho miesto obsadené ďalším záujemcom.
 2. V cene je zahrnutých 16 alebo 8 výcvikových lekcií. Ak sa z akéhokoľvek dôvodu nezúčastníte 6 alebo 3 lekcií, môžete si ich nahradiť v iný deň plávania v inom priestore, alebo po ukončení kurzu do 2 mesiacov. Podmienka je odhlásiť sa z lekcie 24 hodín vopred. V opačnom prípade nemáte nárok na náhradné lekcie!
 3. Pokiaľ si zo závažných zdravotných dôvodov nemáte možnosť odplávať lekcie, máte možnosť posunúť zvyšné lekcie niekomu inému, kto za vás kurz dokončí a nenavštevuje naše kurzy. Náhradné lekcie sa nahradiť nedajú!
 4. Účastník kurzu je povinný ohlásiť dôvod neúčasti na kurze najneskôr 24 hodín pred začatím kurzu. Ak sa na začiatku nezúčastní prvých 2 lekcií bez ohlásenia bude mať kurz zrušený a obsadený iným účastníkom.
 5. Kurzu sa zúčastňuje vždy 1 rodič s 1 dieťatkom a plne zodpovedá za jeho zdravotný stav a bezpečnosť počas trvania kurzu.
 6. V priestoroch bazénu a šatní dodržiavajte čistotu a poriadok pred, počas aj po lekcii. Je prísne zakázané jesť a piť sladené nápoje v priestoroch wellnesu.
 7. Účasť na kurze je možná len po doručení podpísanej záväznej prihlášky a úhrade poplatku za kurz 

Storno poplatky pri odhlásení z kurzu:

14 dní pred začiatkom kurzu……….…………………………….0% z kurzovného

7   dní pred začiatkom kurzu……………………………………..50% z kurzovného

3   dní pred začiatkom kurzu……………………………………..80% z kurzovného

Bez odhlásenia….…….….……………………..……………………..100% z kurzovného

Účastník ktorý sa odhlási počas trvania kurzu, nemá nárok na vrátenie kurzovného

HYGIENICKÉ POKYNY 

 • Po vstupe do centra sa prezujete a vyzlečiete bundy (v chladnejšom období, v letnom období prezujete šlapky za čisté) Počas pobytu v priestoroch prevádzky je nutné používať obuv s protišmykovou podrážkou. (chodiace deti tiež)
 • V šatni je pripravená umytá a vydezinfikovaná ohrádka. Tam sa prezlečiete do plaviek, a vyzlečiete deti. Osobné veci odložte do uzamykateľných skriniek a pripravíte si potrebné na plávanie ( uteráky, plavky pre dieťatko, hygienické potreby), ktoré si zoberiete so sebou do miestnosti, v ktorej máte pripravené prebaľovacie podložky. 
 • Najprv sa pripravia rodičia (deti si navzájom medzi sebou postrážite) – použijete toaletu a až potom sa dôkladne umyjete mydlom aj pod plavkami. V prípade menštruácie si mamky zavedú nový tampón. Potom si zoberiete dieťatko, postavíte sa s ním pod sprchu a necháte chvíľu vkľude, kým sa vyprovokuje reakcia k vymočeniu. Staršie deti, ktoré už používajú nočník alebo toaletu, posadíte na záchod alebo nočník nedovoľujete im močiť do sprchy ani do bazéna!!! Nočník po sebe vždy vylejete zásadne do WC, umyjete mydlom a postavíte naspäť na svoje miesto. Až potom im dôkladne umyjete mydlom hlavne ruky a zadok
 • Po osprchovaní im oblečiete plavky (deti, ktoré ešte nepoužívajú nočník a toaletu musia mať neoprénové plavky s hrubými gumkami okolo bruška a stehien. Pre dvojitú ochranu pod ne dávame plávacie plienky, pretože v prípade znečistenia bazéna je sankcia 600 eur) V prípade podozrenia na znečistenie plaviek stolicou v bazéne nechytajte dieťa za zadok, je nutné ho urýchlene vybrať z bazéna a mimo bazéna skontrolovať obsah plaviek
 • Rodičia môžu vstupovať do vody len s plávacou čiapkou nasadenou  pruhom zpredu dozadu tesne nad obočie a cez špičky uší (všetky vlasy musia byť pod čiapkou) a plaveckými okuliarmi s čírimi sklami ( tie sú dobrovoľné, keď sa rozhodnete ponárať spolu s deťmi). Čiapku a okuliare doporučujeme skúšať už doma vkľude, pred dieťatkom.
 • Pred vstupom do bazéna je potrebné sa odlíčiť, príp.použiť vodeodolné líčidlá.
 • Do bazéna vstupujete až na pokyn inštruktorky, vždy len 1 rodič/dosp. osoba len s 1 dieťaťom. Táto osoba má za dieťa počas trvania lekcie plnú právnu zodpovednosť.
 • Keď v priebehu lekcie dôjde k uvoľneniu sekrétu z nosa, tak to nikdy neutierame rukou a nepúšťame do vody, ale utierame do papierových vreckoviek, špinavú vreckovku hodíme do koša, ktoré sú pripravené na okraji bazéna, čiže nemusíte vychádzať von.
 • Po ukončení lekcie sa vy aj deti osprchujete mydlom, dáte deťom suchú plienku a vy si vyzlečiete mokré plavky dáte na seba suchý uterák a presuniete sa do sauny.
 • Pred vstupom do sauny sa vyzujete. V saune budete maximálne 10 minút, deti sa tam nesmú začať potiť. Keď sa dieťatku v saune nebude páčiť, nasilu ho tam nedržte, postupne si budete predlžovať pobyt.
 • Ďalej deťom utriete a osušíte vlásky a telíčko. Do ušiek im dáte papierové štvorčeky pripravené po ceste von z priestorov. Až po saune! Nepoužívajte vatové tyčinky, pretože vata deťom nevytiahne toľko vody z uší ako tieto štvorčeky.
 • Vždy za sebou upracte plienky, tampóny do uši…,
 • Žiadame rodičov, aby nebrali k bazénu ďalšie deti, s ktorými neplávu a ktoré by ostali pri bazéne bez dozoru. Nie je vhodné, aby súrodenec lekciu rušil alebo ostal v priestoroch bazéna bez dozoru

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

 • V priestoroch šatní, spŕch a bazénu dávajte na deti nepretržite pozor, minimalizujete tým možnosť vzniku úrazu.
 • Obuv odkladáme zásadne do určených políc alebo skriniek, nikdy ich nenechávate v priestore, lebo rodičia nesúci deti v náručí ich nemusia vidieť a hrozí im zakopnutie
 • Všetko potrebné nosíte v jednej veľkej taške alebo batohu, ktorý Vám umožňuje mať ruky voľné k starostlivosti a noseniu dieťaťka
 • Nenechávate dieťa ani na chvíľu bez dozoru!
 • Na lekciu prichádzate dostatočne včas, aby ste mohli všetko riešiť v kľude a nemuseli sa ponáhľať a stresovať seba a ostatných
 • Dvere otvárajte pomaly, aby ste do nejakého dieťatka nenarazili. Pri zatváraní dverí ste opatrní, aby ste nejakému dieťatku neprivreli pršteky
 • Dávate pozor pri chôdzi na šmykľavých mokrých podlahách
 • Buďte opatrní pri manipulácii s mokrým a namydleným dieťatkom
 • Dajte pozor pri regulácií teplej a studenej vody
 • Nenechávajte deti v sprchách a pri bazéne behať, samostatne skákať z brehu, chodiť a stáť na veľkých doskách.
 • Nenechávajte deti samostatne chodiť po okraji bazéna a skákať zo stoja. Chodiace dieťa voďte v okolí bazéna vždy za ruku, na strane vzdialenejšej od bazéna.
 • Z domu nenosiť sklenené predmety (fľaše, šampóny)

 

Chcete sa prihlásiť do kurzu?