AQUAKIDS

PLÁVANIE DOJČIAT A BATOLIAT

VÝHODY PLÁVANIA DOJČIAT A BATOLIAT

Pohyb vo vodnom prostredí má pre deti fyzický aj psycický význam

Tu sú niektoré konkrétne výhody, v skutočnosti je ich oveľa viac:

  • “Plávanie” dojčiat a batoliat zabezpečuje dostatok pohybovej aktivity, ktorá vedie k rozvoju motoriky dieťaťa, posilňuje prirodzeným spôsobom rôzne svalové skupiny čím môže prispieť k náprave nedostatkov a chýb pri správnom držaní tela.
  • Detské kurzy poskytujú priestor pre rozvíjanie ich sociálneho správania a komunikačných schopností, nielen medzi dieťaťom a rodičom ale jeho svet je obohatený aj o vnímanie iných dospelých, ktorý vstupujú do kontaktu s ním.
  • Detičky sa od najmenšieho veku otužujú a tým sa podporuje ich imunita. Aktívnym pohybom vo vode sa stimuluje ich srdcovo-cievny systém, zvyšuje sa prekrvenie, čo je dôležité pre správne fungovanie všetkých vnútorných orgánov, hlavne mozgu.
  • Správne dýchanie, dychové cvičenia ako zadržanie dychu, plynulý výdych do vody podporuje rozvoj kapacity pľúc, čo napomáha pri prevencií respiračných ochorení.
  • Pohyb vo vode tiež spôsobuje pohyb a masírovanie vnútorných orgánov, podporuje peristaltiku čriev. Deti menej trpia bolesťami bruška a zvyšuje sa ich chuť do jedla.
  • Pre dieťa je vodné prostredie veľmi príjemné, prináša mu potešenie a má významný relaxačný účinok. Prejavuje sa  pokojným spánkom a celkovou pohodou dieťatka.

 

Chcete vedieť viac o našich kurzoch?

VÝZNAM PLÁVANIA DOJČIAT A BATOLIAT

V živote je to jedna zo zručností, ktorá sa deťom veľakrát zíde a môže ísť naozaj o prežitie. Učiť deti pohybu a orientácii vo vode je dôležité pre ich celkový zdravý telesný, psychický a emocionálny rozvoj, telesnú zdatnosť, ale čo je nemenej dôležité – pre ich bezpečnosť.

“Plávanie” dojčiat a batoliat nie je plávanie spôsobom plaveckých štýlov. U bábätiek ide predovšetkým o radostnú “hru” rodiča s dieťatkom vo vode, ktorej sa tešia a ktorá podporuje zdravý vývoj celého jeho organizmu, taktiež vytvára pozitívny vzťah k vode ako aj aktivitám v nej. Prostredníctvom tejto “hry” sa odbúrava u detí strach z vody, pomáha im orientovať sa vo vode a tým, že sa v nej učia s istotou pohybovať zvyšuje sa ich bezpečnosť. plavanie pre babatka

Celá výuka je robená hravou formou, deti sa učia za pomoci pesničiek a básničiek základným plaveckým zručnostiam, ktoré musí zvládnuť každý, kto sa chce naučiť plávať. S úsmevom na tváričke zvládnu dýchať do vody, splývať na brušku a na chrbátiku, zanoriť sa a orientovať sa pod vodou. Zvládnu rôzne i neočakávané situácie ako sú pády do vody, skoky, ale aj spoločné potápanie rodičov s deťmi. plavanie pre babatka

Detičky získavajú cit pre vodu, prehlbuje sa citový vzťah medzi rodičom a dieťatkom, taktiež postupne a nenásilne si zvykajú na detí a ľudí okolo seba, čo v neskoršom veku uľahčí ich vstup do predškolských zariadení.

 

Chcete sa prihlásiť do kurzu?