VÝZNAM PLÁVANIA DOJČIAT A BATOLIAT

V živote je to jedna zo zručností, ktorá sa deťom veľakrát zíde a môže ísť naozaj o prežitie. Učiť deti pohybu a orientácii vo vode je dôležité pre ich celkový zdravý telesný, psychický a emocionálny rozvoj, telesnú zdatnosť, ale čo je nemenej dôležité – pre ich bezpečnosť.

“Plávanie” dojčiat a batoliat nie je plávanie spôsobom plaveckých štýlov. U bábätiek ide predovšetkým o radostnú “hru” rodiča s dieťatkom vo vode, ktorej sa tešia a ktorá podporuje zdravý vývoj celého jeho organizmu, taktiež vytvára pozitívny vzťah k vode ako aj aktivitám v nej. Prostredníctvom tejto “hry” sa odbúrava u detí strach z vody, pomáha im orientovať sa vo vode a tým, že sa v nej učia s istotou pohybovať zvyšuje sa ich bezpečnosť. plavanie pre babatka

Celá výuka je robená hravou formou, deti sa učia za pomoci pesničiek a básničiek základným plaveckým zručnostiam, ktoré musí zvládnuť každý, kto sa chce naučiť plávať. S úsmevom na tváričke zvládnu dýchať do vody, splývať na brušku a na chrbátiku, zanoriť sa a orientovať sa pod vodou. Zvládnu rôzne i neočakávané situácie ako sú pády do vody, skoky, ale aj spoločné potápanie rodičov s deťmi. plavanie pre babatka

Detičky získavajú cit pre vodu, prehlbuje sa citový vzťah medzi rodičom a dieťatkom, taktiež postupne a nenásilne si zvykajú na detí a ľudí okolo seba, čo v neskoršom veku uľahčí ich vstup do predškolských zariadení.

 

Chcete vedieť viac o našich kurzoch?